หน้าแรก บุคลากร กิจกรรม ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

Mission
คณะสหเวชศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  กิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชากายภาพบำบัด และ Health Club ออกบูธงาน NU RUN

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะสหเวชศาสตร์
วันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 47 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 43 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 47 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |
  Nedstat Basic     www.ahs.nu.ac.th