หน้าแรก บุคลากร กิจกรรม ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

Mission
คณะสหเวชศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  กิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะสหเวชศาสตร์
วันที่19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 35 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 34 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 32 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |
  Nedstat Basic     www.ahs.nu.ac.th